Porady – usługi pogrzebowe

Co zrobić, gdy bliska osoba zmarła w domu?

Przede wszystkim najpierw należy wezwać lekarza, pod opieką którego znajdował się zmarły bądź pogotowie ratunkowe. Po przybyciu na miejsce lekarz stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. Dopiero po jej otrzymaniu można zawiadomić zakład pogrzebowy. Karta zgonu jest dokumentem niezbędnym do tego, aby przedstawiciele zakładu pogrzebowego mogli przewieźć osobę zmarłą do chłodni. Na podstawie karty zgonu Urząd Stanu Cywilnego wystawia akt zgonu.

 

Co zrobić, gdy zgon nastąpił w szpitalu, hospicjum lub innej placówce opieki?

Wówczas należy udać się do działu statystyk danej placówki w celu odbioru karty zgonu i ustalenia, czy zmarły jest zwolniony z sekcji zwłok. Następnie z kartą zgonu, dowodem osobistym zmarłego i własnym dowodem osobistym osoba dopełniająca formalności powinna zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości, w której nastąpił zgon. Po otrzymaniu aktu zgonu można zgłosić się do zakładu pogrzebowego.

 

Jak wyglądają formalności urzędowe?

Osoba odpowiadająca za organizację pochówku powinna udać się do Urzędu Stanu Cywilnego na terenie gminy, w której nastąpił zgon, z dowodem osobistym osoby zmarłej, kartą zgonu i własnym dowodem osobistym. Urzędnik USC wystawi trzy akty zgonu, podstempluje kartę zgonu i odda jej odcinek. W USC można zamówić też dodatkowe akty zgonu na potrzeby spraw spadkowych lub ubezpieczeniowych.

 

Jak rozliczyć pogrzeb w ramach zasiłku ZUS?

W celu upoważnienia zakładu pogrzebowego Hermes w Warszawie do odbioru zasiłku pogrzebowego z ZUS należy przygotować: akt zgonu osoby zmarłej, legitymację ubezpieczeniową lub inny dowód ubezpieczenia zmarłego, dowód osobisty osoby załatwiającej formalności pogrzebowe. W zakładzie pogrzebowym Hermes pomagamy w dopełnieniu wszelkich formalności.